ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πολιτική Απορρήτου

Το φροντιστήριο ξένων γλωσσών «ΜΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ» με διακριτικό τίτλο “ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ”, με γνώμονα τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα , συνέταξε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.oikonomidis.edu.gr.

Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR), καθώς και του συνολικού νομικού πλαισίου που περιβάλλει την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα θέλαμε να λάβετε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα:

Για το σύνολο των επεξεργασιών των προσωπικών σας δεδομένων το φροντιστήριο ξένων γλωσσών «ΜΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ», διασφαλίζει τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους,  ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Η νόμιμη βάση των επεξεργασιών είναι το έννομο συμφέρον του φροντιστηρίου και η εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Για οποιοδήποτε νέο σκοπό επεξεργασίας, θα σας ζητηθεί η ρητή συγκατάθεσή σας αφού πρώτα σας δοθεί πλήρη ενημέρωση για τους όρους και τις συνθήκες επεξεργασίας.

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

  • Με την εγγραφή του κάθε μαθητή, ο γονέας θα υπογράφει ένα έγγραφο μέσω του οποίου θα συναινεί στην δημιουργία λογαριασμού του παιδιού για χρήση στις διαδικτυακές υπηρεσίες του φροντιστηρίου (ασύγχρονη εκπαίδευση, επικοινωνίας προς καθηγητές, portal, διαδικτυακή κοινότητα του φροντιστηρίου, e-class, τηλεδιάσκεψη κτλ.). Το έγγραφο αυτό θα υπογράφεται επιπρόσθετα με την φόρμα που δίνεται ούτως ή άλλως για την προστασία προσωπικών δεδομένων σε όλους. Επιπλέον θα ζητηθεί ένα email επικοινωνίας από τον κάθε μαθητή.
  • Οι ενδιαφερόμενοι και οι επισκέπτες του website έχουν δυνατότητα να περιηγηθούν και να διαβάσουν για εμάς, δεν θα μπορούν όμως να αποκτήσουν κωδικούς παρά μόνο αν εγγραφούν στη σχολή μας. Επομένως sign up επιτρέπεται μόνο για τα μέλη μας. Κάθε αίτημα περνάει από την διεύθυνση και εφόσον θα πρόκειται για 3ο άτομο και όχι μέλος, θα απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, τα μέλη μας θα είναι ορατά μόνο σε άτομα που ανήκουν στην κοινότητα και όχι σε 3ους περιηγητές.
  • Κάθε μαθητής, θα λαμβάνει από εμάς ύστερα από την εγγραφή του στο φροντιστήριο, ένα μοναδικό username και έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης, ο οποίος συστήνεται στην συνέχεια να αλλαχθεί από τον χρήστη. Στη συνέχεια, το φροντιστήριο προχωράει στην δημιουργία προφίλ του ενδιαφερόμενου το οποίο δεν θα είναι ορατό σε 3ους παρά μόνο στα μέλη της κοινότητας (τους άλλους χρήστες).
  • Για λόγους ασφαλείας, όπως ειπώθηκε ανωτέρω, η διαχείριση της ιστοσελίδας ,και όχι ο μαθητής, θα δημιουργεί το προφίλ.

Σε αυτό θα υπάρχει μόνο το όνομα του μαθητή και όχι το επίθετο, παρά μόνο το πρώτο (ή τα δύο πρώτα) γράμμα για λόγους ταυτοποίησης του μαθητή από τους καθηγητές και τα άλλα μέλη. Επιπρόσθετα, απαγορεύονται οι φωτογραφίες που απεικονίζουν πρόσωπα ή ευαίσθητες τοποθεσίες. Σαν φωτογραφία προφίλ, ορίζεται από την διαχείριση ένα αρσενικό ή ένα θηλυκό avatar ανάλογα με το φύλο του κάθε παιδιού.

  • Ως cover photo (εξωφύλλου), θα ορίζεται από την διαχείριση μία ενδεικτική φωτογραφία ανάλογα με το επίπεδο και την γλώσσα.
  • Ο μαθητής μέσα από την κοινότητά μας, θα μπορεί μέσω email να επικοινωνεί με τους καθηγητές.
  • Ο κάθε χρήστης θα μπορεί με το προφίλ του, να σχολιάζει και να αλληλεπιδρά με τις δημοσιεύσεις που θα ανεβαίνουν στο blog μας. Απαραίτητη προϋπόθεση η έγκριση του admin στο κάθε σχόλιο.

 

Τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα κάθε κατηγορίας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική σε περίπτωση που μεταβληθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ή εμπλουτιστούν οι επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα ή σημειωθεί οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που αξιολογηθεί ως σημαντική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και θα ειδοποιηθείτε με κάθε δυνατό μέσο.

Για οποιαδήποτε περίπτωση σκοπού επεξεργασίας πλην της εκτέλεσης της σύμβασης για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών,  σας ζητείται ρητή συγκατάθεση αφού πρώτα σας έχουν παραχθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι καμία μετάδοση ή αποθήκευση δεδομένων δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ως 100% ασφαλής. Θέλουμε να αισθάνεστε εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε σε εμάς.

Ελπίζουμε και καταβάλλουμε τη μέγιστη προσπάθεια ώστε να είμαστε σε θέση να επιλύουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία που ανακύπτει σχετικά με τη σύννομη χρήση των πληροφοριών και δεδομένων σας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων τα δικαιώματα σας είναι  τα κάτωθι:

-Δικαίωμα πρόσβασης 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για να επιβεβαιώσετε τις κατηγορίες δεδομένων που διατηρούμε, τον σκοπό επεξεργασίας, την τυχόν διαβίβαση σε τρίτους, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται ή τα κριτήρια που καθορίζουν αυτό το χρονικό διάστημα, την πηγή προέλευσης των προσωπικών δεδομένων αν αυτά δεν έχουν συλλεχθεί από εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με το φροντιστήριο και να διορθώσετε ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα επικαιροποιούμε τα στοιχεία σας ώστε να είναι ακριβή.

Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποφασίσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα που διατηρούμε, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία λόγω ανάκλησης της συγκατάθεσης και εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, εκτός της αποθήκευσης, θα επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Για τις περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει ως νόμιμη βάση την συγκατάθεση.

-Δικαίωμα φορητότητας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε σε ευανάγνωστη μορφή τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

-Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον αυτή έχει ως νόμιμη βάση επεξεργασίας το έννομο συμφέρον μας ή το δημόσιο συμφέρον.

-Δικαίωμα καταγγελίας

Εφόσον δεν καταφέρουμε εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή. Στην Ελλάδα η εποπτική αρχή είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, dpa.gr.

 

Για το σύνολο των δικαιωμάτων σας, ακολουθούμε τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Μπορείτε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα και να την αποστείλετε με email στο info@oikonomidis.edu.gr ή να την παραδώσετε στα γραφεία μας στη διεύθυνση ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ 9, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ή ΣΟΥΛΙΟΥ 147, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ.

Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητά σας είναι αποδεδειγμένη με άλλα μέσα. Ενδέχεται για την ασφάλεια των δεδομένων σας, να ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία με σκοπό την ταυτοποίησή σας.

Θα επεξεργαστούμε άμεσα και ατελώς το αίτημά σας και εντός μηνός θα ικανοποιήσουμε το δικαίωμά σας.

Εφόσον δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος για τους λόγους που δεν προβήκαμε στη σχετική ενέργεια.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα που σας δίνει ο νόμος, να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα ιδιωτικού απορρήτου μας στη διεύθυνση info@oikonomidis.edu.gr.