ΑΓΓΛΙΚΑ

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Αγγλικά:

 

Πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη, επικοινωνούν καθημερινά προφορικά και γραπτά αποκλειστικά στα αγγλικά, χωρίς να είναι η μητρική τους γλώσσα, ενώ μόνο 400 εκατομμύρια είναι φυσικοί ομιλητές της αγγλικής γλώσσας.

 

Τα αγγλικά σας βοηθούν σημαντικά να προχωρήσετε στην καριέρα σας, να προετοιμαστείτε για τις σπουδές σας και να βελτιώσετε τις κοινωνικές συναναστροφές σας. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μας είναι πάντα δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας.

 

Οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας προσφέρουν διαδραστικά και ευέλικτα μαθήματα αγγλικών με φυσική παρουσία, με εξ αποστάσεως διδασκαλία αλλά και με σύστημα μικτής εκπαίδευσης. Θα σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε την αυτοπεποίθησή σας και να χρησιμοποιείτε τα αγγλικά σε καθημερινές και διαφορετικές καταστάσεις στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική σας ζωή.

ΕΠΙΠΕΔΑ

Η Pre-junior αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές τάξεις των Αγγλικών, γιατί το παιδί έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με την ξένη γλώσσα. Σκοπός μας είναι να καλλιεργηθεί η αγάπη του παιδιού για τη γλώσσα αυτή, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, τραγούδια, παιχνίδια και κιναισθητική μάθηση. Σε αυτό το επίπεδο της πρώτης επαφής, το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί βασικές λέξεις και εκφράσεις αντλώντας ικανοποίηση ώστε να προχωρήσει με αυτοπεποίθηση στο επόμενο επίπεδο των junior classes.

Στην A Junior γίνεται αρχικά μια επανάληψη όσων προηγούμενων γνώσεων έχουν κατακτηθεί από τον μαθητή, οι οποίες συνεχώς εμπλουτίζονται. Το λεξιλόγιο αυξάνεται, οι φράσεις γίνονται περισσότερες και πιο ενδιαφέρουσες και τα παιδιά μαθαίνουν να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά μέσα από μικρούς διαλόγους και παιχνίδι ρόλων. Επίσης, έρχονται σε επαφή με τα πρώτα βασικά στοιχεία της γραμματικής, πάντα μέσα από παιχνίδι και ποικίλες δραστηριότητες, ενώ καλλιεργείται και η παραγωγή γραπτού λόγου σε επίπεδο απλών προτάσεων.

Χρησιμοποιώντας ως βάση όσα διδάχθηκαν στις προηγούμενες τάξεις, στην B Junior τα παιδιά αποκτούν περισσότερες γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου και σιγά σιγά μπορούν να κατανοούν αλλά και να εκφράζονται στην ξένη γλώσσα, μιλώντας και γράφοντας προτάσεις για θέματα όπως η καθημερινότητα και η οικογένειά τους, το σχολείο και οι φίλοι τους, οι αγαπημένες τους δραστηριότητες κτλ.

Για μαθητές που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν με γρηγορότερο ρυθμό, οι τάξεις A και B junior μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα σχολικό έτος. Στο one year course της A και Β junior ξεκινάμε από τις απλές δομές της γλώσσας, μαθαίνοντας βασικό λεξιλόγιο και εκφράσεις καθώς και τα πρώτα στοιχεία της γραμματικής, ενώ μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς το παιδί είναι σε θέση να εκφράζεται προφορικά αλλά και με απλές γραπτές προτάσεις για θέματα που το ενδιαφέρουν, όπως το σχολείο, οι φίλοι, η οικογένεια και η καθημερινότητά του.

Σε αυτό το επίπεδο τα κείμενα του βιβλίου (γραπτά και προφορικά) γίνονται πιο σύνθετα και ενδιαφέροντα. Ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, να ακούσει μικρούς διαλόγους και να διακρίνει βασικά στοιχεία, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις γραμματικές και λεξιλογικές του γνώσεις. Η παραγωγή γραπτού λόγου εξελίσσεται και ο μαθητής είναι πλέον σε θέση να γράφει μικρές παραγράφους στην αγγλική γλώσσα.

 

Επίπεδο:

A1

 

Διπλώματα:

STARTERS/ STYLE 1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:

University of Cambridge

Hellenic American University

Στην B senior το επίπεδο της γραμματικής ανεβαίνει λίγο περισσότερο, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με περισσότερες δομές της γλώσσας τις οποίες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν στον προφορικό αλλά και στον γραπτό τους λόγο. Από προτάσεις και μικρές παραγράφους φτάνουμε σε πιο μεγάλα κείμενα και την παραγωγή περισσότερο επικοινωνιακού λόγου, όπως γράμματα σε φίλους. Ο αριθμός και η έκταση των κειμένων αυξάνεται και η θεματολογία τους εμπλουτίζεται, ώστε τα παιδιά να αποκτούν κριτική σκέψη και ικανότητα. Συζητήσεις στην ξένη γλώσσα γίνονται σε ομάδες ή με την μορφή παιχνιδιού ρόλων.

 

Επίπεδο:

A1-A2

 

Διπλώματα:

MOVERS/STYLE 2/ΚΠΓ Α1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:

University of Cambridge

Hellenic American University

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αποτελεί ίσως μια από τις σημαντικότερες τάξεις στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, καθώς το λεξιλόγιο εμπλουτίζεται σημαντικά και διδάσκονται για πρώτη φορά τα πιο πολύπλοκα γραμματικά φαινόμενα. Πλέον, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διάφορα είδη γραπτού λόγου, με διαφορετικό επικοινωνιακό πλαίσιο, όπως άρθρα , εφημερίδες, αποσπάσματα από blogs κτλ, ώστε να είναι σε θέση να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των εν λόγω κειμενικών ειδών και να υιοθετούν τις συμβάσεις τους κατά την παραγωγή γραπτού λόγου. Οι δραστηριότητες κατανόησης γραπτού κειμένου γίνονται πιο απαιτητικές και για την ακουστική κατανόηση χρησιμοποιείται πολλές φορές αυθεντικό επικοινωνιακό υλικό.

 

Επίπεδο:

A2

 

Διπλώματα:

KET/FLYERS/STYLE 3,4/ΚΠΓ Α2

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:

University of Cambridge

Hellenic American University

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σε αυτό το επίπεδο γίνεται εκτενέστερη ανάλυση των πιο απαιτητικών γραμματικών φαινομένων. Εμπλουτίζεται περισσότερο το λεξιλόγιο των παιδιών και δίνεται έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου. Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με άνεση στην αγγλική γλώσσα και να κατανοούν πιο εξειδικευμένο ακουστικό υλικό. Επιπρόσθετα γίνεται εξάσκηση σε διάφορες μορφές γραπτού λόγου.

 

Επίπεδο:

Μέσο-B1

 

Διπλώματα:

PET/BCCE/LRN/ESB/TOEIC/ΚΠΓ, B1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:

University of Cambridge

Hellenic American University

Esolnet Hellas

ESB

ETS

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η E class είναι τάξη προετοιμασίας των μαθητών για τις εξετάσεις επιπέδου lower. Γίνεται επανάληψη όλης της γραμματικής από την αρχή, μαζί με κάποια νέα φαινόμενα που προστίθενται. Οι δραστηριότητες παραγωγής και κατανόησης είναι κυρίως προσανατολισμένες προς τις εξετάσεις και το επίπεδο ανεβαίνει σημαντικά σε όλους τους τομείς της γλώσσας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια γενική επανάληψη, όπου η έμφαση δίνεται στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια.

 

Επίπεδο:

B1+

 

Διπλώματα:

PET/BCCE/LRN/ESB/TOEIC/ΚΠΓ, B1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:

University of Cambridge

Hellenic American University

Esolnet Hellas

ESB

ETS

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αποτελεί την τάξη στην οποία προσανατολίζεται όλη η προηγούμενη προετοιμασία. Η γραμματική έχει ολοκληρωθεί και γίνεται επιπλέον εξάσκηση για να ξεπεραστούν πιθανές δυσκολίες. Το λεξιλόγιο συνεχώς εμπλουτίζεται και ο μαθητής ασκείται στη μορφή των εκθέσεων που απαιτεί η επιλεγμένη πιστοποίηση. Μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένου μέρους της διδακτέας ύλης, γίνονται practice tests ώστε ο μαθητής να εξοικειωθεί και να προετοιμαστεί για τις επικείμενες εξετάσεις.

 

Επίπεδο:
Μέσο-Ανώτερο – B2

 

Διπλώματα:
FCE/ECCE/MSU/LRN/ESB/TOEIC/ABLE/ΚΠΓ, B2

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
University of Cambridge
University of Michigan
Michigan State University
Esolnet Hellas
ESB
ETS
Hellenic American University
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η προετοιμασία για την απόκτηση του πιστοποιητικού Proficiency ξεκινάει στο επίπεδο C1. Γνωρίζοντας ήδη τις γραμματικές και λεξιλογικές δομές της αγγλικής γλώσσας, ο μαθητής επικεντρώνεται σε πιο εξειδικευμένες λεπτομέρειες και στην τελειοποίηση του γραπτού και προφορικού λόγου.

 

Επίπεδο:
Ανώτατο – C1

 

Διπλώματα:
CAE/ALCE/LRN/ESB/TOEIC/ΚΠΓ C1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
University of Cambridge
Hellenic American University
Esolnet Hellas
ESB
ETS
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο επίπεδο Proficiency ο μαθητής γίνεται άριστος χρήστης της αγγλικής γλώσσας, την οποία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Κατανοεί σύνθετα επιστημονικά κείμενα και εξασκείται στον ακαδημαϊκό λόγο.

 

Επίπεδο:
Ανώτατο – C2

 

Διπλώματα:
CPE/ECPE/MSU/LRN/ESB/ΚΠΓ C2

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
University of Cambridge
University of Michigan
Michigan State University
Esolnet Hellas
ESB
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η διδασκαλία των ενηλίκων γίνεται με βάση το δικό τους ρυθμό μάθησης και τις προσωπικές τους ανάγκες. Ξεκινώντας από το μηδέν, ένας ενήλικας μπορεί να φτάσει στο επίπεδο Β2 σε δύο ακαδημαϊκά έτη κατά μέσο όρο, και από εκεί στο επίπεδο C2 σε ένα ή δύο ακαδημαϊκά έτη, ανάλογα με το χρόνο που διαθέτει και τους στόχους που έχει θέσει.

Για υποψήφιους που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν σπουδές ή να εργαστούν στο εξωτερικό, διδάσκουμε τα εξής διπλώματα τα οποία πιστοποιούν το επίπεδο γνώσεων του σπουδαστή και ζητούνται από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς φορείς:

 

Διπλώματα:

IELTS
TOEFL

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:

British Council
ETS