ΓΑΛΛΙΚΑ

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Γαλλικά:

 

Πάνω από 600 εκατομμύρια ομιλητές στον κόσμο έχουν την γαλλική γλώσσα ως μητρική, πρώτη ή δεύτερη, ενώ στην Ευρώπη 74 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τα γαλλικά ως μητρική τους. Είναι η 2η πιο διαδεδομένη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όντας η επίσημη και η γλώσσα εργασίας των ευρωπαϊκών θεσμών, έχοντας μεγάλη ισχύ στην διπλωματία.

 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μας προσφέρουν μαθήματα ομαδικά και ατομικά, δια ζώσης (με φυσική παρουσία), εξ αποστάσεως ή με συνδυασμό των δύο μεθόδων. Χρησιμοποιούμε εξατομικευμένη προσέγγιση με στόχο την αξιολόγηση και κάλυψη των αναγκών του κάθε σπουδαστή. Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε παρέχει στους μαθητές μας όλα τα εφόδια για να μπορούν να εκφραστούν στην γαλλική γλώσσα, γραπτά και προφορικά, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα!

ΕΠΙΠΕΔΑ

Απευθύνονται σε μαθητές έως 10 ετών. Στόχος είναι να έρθουν τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με τη γαλλική γλώσσα και το γαλλικό πολιτισμό, μέσα από παιχνίδι και διασκεδαστικές δραστηριότητες.

Οι τάξεις αυτές είναι εισαγωγικές και απευθύνονται σε μαθητές τετάρτης έως έκτης δημοτικού. Καλύπτουν μεγάλο μέρος των επιπέδων Α1 και Α2. Τα παιδιά μαθαίνουν να κατανοούν προφορικά και γραπτά κείμενα καθημερινής επικοινωνίας, να μιλούν για θέματα ενδιαφέροντος και να γράφουν μικρά κείμενα.

 

Διπλώματα:

DELF Α1.1 PRIM/ DELF A1 PRIM/ DELF A2 PRIM (για παιδιά έως 12 ετών)

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:

CIEP- France Éducation International

Το επίπεδο A1 αποτελεί την εισαγωγή στο γαλλικό πολιτισμό και τη γλώσσα. Παρέχουμε συστηματική εκπαίδευση με κύριο σκοπό την εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη δομή του προφορικού και γραπτού λόγου όσο και στην επικοινωνιακή τους λειτουργία. Ο μαθητής εξασκείται συστηματικά στην κατανόηση του προφορικού λόγου, μαθαίνει να μιλά για θέματα που τον ενδιαφέρουν, όπως το σχολείο, η επαγγελματική ζωή, η γειτονιά, οι αγαπημένες δραστηριότητες κτλ, συμπληρώνει καρτέλες και ερωτηματολόγια και γράφει μικρά γράμματα σε φίλους.

 

Διπλώματα:
DELF A1 junior-scolaire
DELF A1 tout public
ΚΠΓ Α1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
CIEP- France Éducation International
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το επίπεδο A2 αποτελεί επίσης εισαγωγή στη γαλλική κουλτούρα και γλώσσα. Παρέχουμε συστηματική εκπαίδευση με κύριο σκοπό την εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του προφορικού και γραπτού λόγου και στην επικοινωνιακή τους λειτουργία. Οι μαθητές ασκούνται στην κατανόηση του προφορικού λόγου, διαβάζουν κείμενα πολλών ειδών, μιλούν για συνθετότερα θέματα της καθημερινότητας και γράφουν μικρά κείμενα που εξυπηρετούν επικοινωνιακούς σκοπούς (γράμματα, ημερολόγιο, ιστολόγια κτλ).

 

Διπλώματα:
DELF A2 junior-scolaire
DELF A2 tout public
ΚΠΓ Α2

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
CIEP- France Éducation International
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο επίπεδο B1 εμβαθύνουμε στη γαλλική κουλτούρα και γλώσσα. Παρέχουμε συστηματική εκπαίδευση και διδάσκουμε όλες τις δεξιότητες της γλώσσας δίνοντας έμφαση στον προφορικό και γραπτό λόγο. Οι μαθητές είναι πλέον σε θέση να κατανοούν αυθεντικά επικοινωνιακά κείμενα σε φυσικό ρυθμό ομιλίας και να εκφράζονται επιχειρηματολογώντας γραπτά και προφορικά για θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως η διατροφή, ο εθελοντισμός, τα περιβαλλοντικά προβλήματα κτλ.

 

Διπλώματα:
DELF Β1 junior-scolaire
DELF B1 tout public
ΚΠΓ Β1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
CIEP- France Éducation International
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο επίπεδο B2 μαθαίνουμε τη σωστή και αποτελεσματική χρήση της γαλλικής γλώσσας σε όλες τις συνθήκες καθημερινής επικοινωνίας και ερχόμαστε σε επαφή με τη γαλλική λογοτεχνία. Παρέχουμε συστηματική εκπαίδευση για όλες τις δεξιοτήτες της γλώσσας, με στόχο την κάλυψη επικοινωνιακών αναγκών, δίνοντας έμφαση στον γραπτό και προφορικό λόγο. Οι μαθητές κατανοούν αυθεντικό επικοινωνιακό υλικό, διαβάζουν ποικιλία κειμενικών ειδών και εκφράζονται επιχειρηματολογώντας προφορικά και γραπτά για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

 

Διπλώματα:
DELF Β2 junior-scolaire
DELF B2 tout public
SORBONNE B2
ΚΠΓ Β2

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
CIEP- France Éducation International
Université de la Sorbonne
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στη C1 εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο στη γαλλική γλώσσα. Παρέχουμε συστηματική εκπαίδευση χρησιμοποιώντας ευρεία ποικιλία κειμενικών ειδών, λογοτεχνικών και μη, με στόχο τη χρήση της γλώσσας σε υψηλότερο επίπεδο.

 

Διπλώματα:
DALF C1
SORBONNE C1 (FOU- μόνο για κατόχους του SORBONNE B2)
ΚΠΓ C1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
CIEP- France Éducation International
Université de la Sorbonne
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο επίπεδο C2 ο μαθητής είναι σε θέση να κατανοεί και να χειρίζεται άριστα τη γαλλική γλώσσα σε οποιοδήποτε πλαίσιο.

 

Διπλώματα:
DALF C2
ΚΠΓ C2

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
CIEP- France Éducation International
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων