ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Γερμανικά:

 

Η εκμάθηση γερμανικών είναι σημαντική διότι το 30% των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µιλάει και γράφει στα γερµανικά. Περίπου 105 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν την γερμανική ως τη μητρική τους γλώσσα.

 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μας προσφέρουν μαθήματα ομαδικά και ατομικά, δια ζώσης (με φυσική παρουσία), εξ αποστάσεως ή με συνδυασμό των δύο μεθόδων. Χρησιμοποιούμε εξατομικευμένη προσέγγιση με στόχο την αξιολόγηση και κάλυψη των αναγκών του κάθε σπουδαστή. Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε παρέχει στους μαθητές μας όλα τα εφόδια για να μπορούν να εκφραστούν στην γερμανική γλώσσα, γραπτά και προφορικά, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα!

ΕΠΙΠΕΔΑ

Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικίες, καθημερινές εκφράσεις και πολύ απλές προτάσεις, οι οποίες τον βοηθούν να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες του.΄Να παρουσιάζει τον εαυτό του ή άλλα πρόσωπα και να κάνει απλές προσωπικές ερωτήσεις –να ρωτάει για παράδειγμα, που μένει ο συνομιλητής του, τι ανθρώπους γνωρίζει ή τι πράγματα έχει – και να είναι σε θέση να απαντήσει σε παρόμοιες ερωτήσεις. Να επικοινωνεί με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλητές του μιλούν αργά και κατανοητά και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν αν παραστεί ανάγκη.

 

Διπλώματα:
Fit in Deutsch 1
OSD

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Goethe Institut
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

* Πηγή κειμένων – πατήστε εδώ.

Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί προτάσεις και συνηθισμένες εκφράσεις που έχουν άμεση σχέση με τις εμπειρίες του (π.χ. πληροφορίες για τον εαυτό του και την οικογένειά του, για αγορές, την εργασία, το άμεσο περιβάλλον). ‘Εχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε απλές καθημερινές περιστάσεις, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για οικεία και συνηθισμένα θέματα. Μιλάει με απλό τρόπο για την καταγωγή και την εκπαίδευσή του, το περιβάλλον του και ό,τι έχει σχέση με τις άμεσες ανάγκες του.

 

Διπλώματα:
Fit in Deutsch 2
OSD

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Goethe Institut
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

* Πηγή κειμένων – πατήστε εδώ.

Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί τα βασικά σημεία του λόγου, αν χρησιμοποιείται κατανοητή επίσημη γλώσσα και αν πρόκειται για οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε συνθήκες που προσφέρονται για τη χρήση της κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα. Να διατυπώνει απλό και συνεκτικό λόγο για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος. Να περιγράφει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και στόχους, καθώς επίσης να αιτιολογεί και να εξηγεί σύντομα τα σχέδια και τις απόψεις του.

 

Διπλώματα:
Zertifikat Deutsch
OSD

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Goethe Institut
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

* Πηγή κειμένων – πατήστε εδώ.

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί τα κύρια νοήματα σύνθετων κειμένων που πραγματεύονται συγκεκριμένα ή αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις πάνω στο δικό του ειδικό τομέα. Συνεννοείται με ευχέρεια και αμεσότητα με άτομα που έχουν ως μητρική τη γλώσσα-στόχο, καθιστώντας τη συνομιλία μαζί τους φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του διεξοδικά και με σαφήνεια, να εξηγεί τη θέση του πάνω σε ένα επίκαιρο ζήτημα και να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

 

Διπλώματα:
Goethe-Zertifikat B2
OSD

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Goethe Institut
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

* Πηγή κειμένων – πατήστε εδώ.

Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα κειμένων σχετικά μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας και να αντιλαμβάνεται ακόμη και υπονοούμενες έννοιες. Να εκφράζεται με ευχέρεια και αμεσότητα, χωρίς να ψάχνει συχνά εμφανώς για λέξεις. Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές. Να παράγει σαφή, ορθά δομημένο και εκτενή λόγο, ακόμη και για πολύπλοκα θέματα, χρησιμοποιώντας σωστά διάφορα συνδετικά στοιχεία.

 

Διπλώματα:
Goethe-Zertifikat C1
OSD

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Goethe Institut
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

* Πηγή κειμένων – πατήστε εδώ.

Ο υποψήφιος είναι βασικά σε θέση να κατανοεί χωρίς πρόβλημα ο,τιδήποτε διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να συνοψίσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε γραπτές ή προφορικές πηγές, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται σ’ αυτές. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, με μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια και να αποσαφηνίζει ακόμη και τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις σύνθετων θεμάτων.

 

Διπλώματα:
Kleines Deutsches
Sprachdiplom
OSD

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Goethe Institut
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

* Πηγή κειμένων – πατήστε εδώ.