ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Ισπανικά:

 

Με περίπου 437 εκατομμύρια φυσικούς ομιλητές της ισπανικής γλώσσας, τα castellano (ευρέως γνωστή ως Ισπανικά) είναι η επίσημη γλώσσα κυρίως στην Λατινική Αμερική, σε περίπου 21 κράτη!

 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μας προσφέρουν μαθήματα ομαδικά και ατομικά, δια ζώσης (με φυσική παρουσία), εξ αποστάσεως ή με συνδυασμό των δύο μεθόδων. Χρησιμοποιούμε εξατομικευμένη προσέγγιση με στόχο την αξιολόγηση και κάλυψη των αναγκών του κάθε σπουδαστή. Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε παρέχει στους μαθητές μας όλα τα εφόδια για να μπορούν να εκφραστούν στην ισπανική γλώσσα, γραπτά και προφορικά, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα!

ΕΠΙΠΕΔΑ

Το A1 είναι το πρώτο επίπεδο γνώσεων της ισπανικής γλώσσας και είναι αρκετό ώστε οι μαθητές μας να μπορούν να επικοινωνούν για τα απλά και καθημερινά θέματα, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

 

Διπλώματα:
DELE A1
DELE A1 Escolar
ΚΠΓ Α1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Instituto Cervantes
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το A2 είναι το αμέσως επόμενο επίπεδο της ισπανικής γλώσσας. Η εκπαίδευση προχωράει με βασικές κι απαραίτητες πληροφορίες και με ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό λόγο, με στόχο ο σπουδαστής να είναι ικανός να κατανοεί και να χειρίζεται τη γλώσσα σε καθημερινές καταστάσεις, να εκφράζεται πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος και να καλύπτει επικοινωνιακές ανάγκες.

 

Διπλώματα:
DELE A2
DELE A2/B1 Escolar
ΚΠΓ Α2

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Instituto Cervantes
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το επίπεδο Β1 αποτελεί το στάδιο κατά το οποίο ο σπουδαστής αποκτά τη γλωσσική ικανότητα ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε καθημερινές καταστάσεις και να εκφράζεται γραπτά και προφορικά πάνω σε θέματα προσωπικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος.

 

Διπλώματα:
DELE B1 (πρώην Inicial)
DELE A2/B1 Escolar
ΚΠΓ Β1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Instituto Cervantes
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με μεγαλύτερη επιτυχία, στο B2 επίπεδο, ο μαθητευόμενος μπορεί να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε ποικιλία συνθηκών, κατανοώντας σύνθετα κείμενα και εκφράζοντας τις απόψεις του ακόμα και σε εξειδικευμένα θέματα κοινωνικού και γενικότερου ενδιαφέροντος και όχι μόνο σε απλές καθημερινές καταστάσεις.

 

Διπλώματα:
DELE B2 (πρώην Intermedio)
ΚΠΓ Β2

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Instituto Cervantes
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο επίπεδο C1 δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην εκμάθηση ειδικού λεξιλογίου, στην κατανόηση σύνθετων επιστημονικών κειμένων, στην επιχειρηματολογία και στην ικανότητα του σπουδαστή να εκφράζει και να υπερασπίζεται τις απόψεις του πάνω σε περίπλοκα θέματα γενικού αλλά και ειδικότερου ενδιαφέροντος.

 

Διπλώματα:
DELE C1
ΚΠΓ C1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Instituto Cervantes
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επίπεδο, κατά το οποίο ο σπουδαστής αποκτά άριστη ακαδημαϊκή γνώση της ισπανικής γλώσσας.

 

Διπλώματα:
DELE C2 (πρώην Superior)
ΚΠΓ C2

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Instituto Cervantes
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων