ΙΤΑΛΙΚΑ

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Ιταλικά:

 

Η εκμάθηση ιταλικών είναι σημαντική ως μια γλώσσα που ομιλείται από περίπου 150 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα Ιταλικά μοιάζουν πολύ με τα ελληνικά και όπως λένε και οι ειδικοί, ως φωνολογικά διαφανής γλώσσα είναι ευκολότερη στην εκμάθησή της ακόμα και από μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες.

 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μας προσφέρουν μαθήματα ομαδικά και ατομικά, δια ζώσης (με φυσική παρουσία), εξ αποστάσεως ή με συνδυασμό των δύο μεθόδων. Χρησιμοποιούμε εξατομικευμένη προσέγγιση με στόχο την αξιολόγηση και κάλυψη των αναγκών του κάθε σπουδαστή. Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε παρέχει στους μαθητές μας όλα τα εφόδια για να μπορούν να εκφραστούν στην ιταλική γλώσσα, γραπτά και προφορικά, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα!

ΕΠΙΠΕΔΑ

Στο επίπεδο Α1, που αποτελεί το πρώτο επίπεδο της ιταλικής γλώσσας, οι μαθητές λαμβάνουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και επικοινωνούν στοιχειωδώς, γραπτά και προφορικά για κάλυψη καθημερινών αναγκών.

 

Διπλώματα:
CELI Impatto
PLIDA A1- PLIDA JUNIORES A1
ΚΠΓ Α1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Perugia -Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)
Società Dante Alighieri
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο επίπεδο Α2 οι μαθητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις στην ιταλική γλώσσα ώστε να μπορούν να εκφράζονται γραπτά και προφορικά πάνω σε θέματα που τους αφορούν και να επικοινωνούν με φυσικούς ομιλητές χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.

 

Διπλώματα:
CELI 1
PLIDA A2-PLIDA JUNIORES A2
ΚΠΓ Α2

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Perugia -Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)
Società Dante Alighieri
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο επίπεδο B1 οι μαθητές εξελίσσονται περισσότερο στην ιταλική γλώσσα, δίνοντας έμφαση τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Έχουν πλέον την ικανότητα να εκφράζονται πάνω σε θέματα όχι μόνο ατομικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος.

 

Διπλώματα:
CELI 2
PLIDA B1-PLIDA JUNIORES B1
ΚΠΓ Β1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Perugia -Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)
Società Dante Alighieri
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο επίπεδο Β2 οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με την ιταλική γλώσσα και μαθαίνουν να τη χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, γραπτά και προφορικά, ώστε να κατανοούν αυθεντικά επικοινωνιακά κείμενα και να εκφράζονται επιχειρηματολογώντας πάνω σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

 

Διπλώματα:
CELI 3
PLIDA B2
ΚΠΓ Β2

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Perugia -Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)
Società Dante Alighieri
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το C1 είναι το πρώτο σκέλος του τελευταίου επιπέδου της ιταλικής γλώσσας και μέσα από αυτό ο σπουδαστής τελειοποιεί της γνώσεις του ώστε να κατανοεί πλήρως τη γλώσσα και να τη χειρίζεται σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο.

 

Διπλώματα:
CELI 4
PLIDA C1
ΚΠΓ C1

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Perugia -Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)
Società Dante Alighieri
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής θεωρείται πλέον άριστος χρήστης της ιταλικής γλώσσας.

 

Διπλώματα:
CELI 5
CELI 5 COC
PLIDA C2
ΚΠΓ C2

 

Φορείς – Πανεπιστήμια:
Perugia -Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)
Società Dante Alighieri
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων